توضیحات

  • مناسب برای گاز دندانپزشکی
  • در دو سایز بزرگ و کوچک
  • بدون تغییر رنگ و زنگ زدگی