مشاهده همه 4 نتیجه

خرید ضدعفونی کننده های دندانپزشکی

یکی از مهم ترین وظایف دندانپزشکان انجام اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامتی بیماران است. معمولا بیشتر بیماران متوجه اقداماتی همچون استریل لوازم دندانپزشکی به واسطه مواد ضد عفونی کننده نخواهند شد. چرا که بسیاری از این مراحل به دور از چشم بیماران انجام می شود. فرایندی که به وسیله آن تمام سلول های زنده و ویروس ها از بین می روند و یا از روی یک شی پاکسازی می شوند، به آن استریلیزاسیون لوازم دندان پزشکی می گویند که این فرایند به وسیله مواد ضد عفونی کننده انجام می شود.

روند کلی استریل کردن ابزار های دندانپزشکی به وسیله مواد ضد عفونی کننده به 6 مرحله تقسیم می شود.

  • دریافت وسایل آلوده
  • تمیز کردن
  • خشک کردن، بازبینی، جلوگیری از زنگ زدن
  • بسته بندی وسایل آلوده
  • استریلیزاسیون وسایل آلوده
  • نگهداری وسایل استریل شده

مواد ضدعفونی کننده باعث می شوند تا عفونت در دندانپزشکی کنترل شود. اگر روش های مختلف جهت کنترل عفونت در رابطه با تجهیزات یا سطوح در دندانپزشکی انجام نشود، عوامل بیماری زا می توانند به سایر بیماران منتقل شوند. با توجه به این که بعضی از وسایل یا سطوح کار آلوده را نمی توان استریل کرد، باید از مواد ضد عفونی کننده دندانپزشکی برای ضد عفونی کردن استفاده کرد.

انواع محلول ضد عفونی کننده دندانپزشکی

محلول های ضد عفونی کننده به سه دسته سطوح، دست و ابزار تقسیم می شوند. مواد ضد عفونی کننده ای که برای سطوح کاربرد دارد، به هیچ عنوان نباید برای دست استفاده شود. درصد الکلی که در مواد ضد عفونی کننده سطوح وجود دارد، بسیار بیشتر از درصد الکل مواد ضد عفونی کننده دست است. همچنین الکلی که در داخل ترکیبات ضد عفونی کننده سطوح وجود دارد، الکل صنعتی یا متانول است که این الکل برای استفاده از ضد عفونی کردن دست به هیچ عنوان توصیه نمی شود.