نمایش 1–12 از 23 نتیجه

سرآینه

۱۱,۴۰۰ تومان۲۳,۷۵۰ تومان

پنس قفل دار

۱۰۴,۵۰۰ تومان۱۳۳,۰۰۰ تومان

پنس کوچک پری

۹۵,۰۰۰ تومان۱۲۸,۲۵۰ تومان

پنس دو خم معمولی

۹۵,۰۰۰ تومان۱۱۸,۷۵۰ تومان

پنس دوخم نوک تیز

۹۵,۰۰۰ تومان۱۲۳,۵۰۰ تومان

دسته آینه طرح هانینگرات

۹۵,۰۰۰ تومان۱۱۸,۷۵۰ تومان

دسته آینه طرح هانینگرات

۹۵,۰۰۰ تومان۱۱۸,۷۵۰ تومان

خرید ابزار های معاینه دندانپزشکی