گیره فیلم 8 عددی

۲۴۶,۰۵۰ تومان

گیره فیلم 6 عددی

۲۰۸,۰۵۰ تومان

گیره فیلم 4 عددی

۱۵۸,۶۵۰ تومان

گیره فیلم تکی

۴۶,۵۵۰ تومان۷۳,۱۵۰ تومان